Aktie Adopteer een orgelpijp: 

In het kalenderjaar 2022 hebben wij een totaalbedrag van € 52.000 bij kunnen dragen aan de restauratie van het Mitterreither orgel in de Dorpskerk van Woubrugge. De restauratie zal rond de zomer 2023 zijn gerealiseerd. 

Ook voor het reguliere onderhoud na de ingebruikneming is uw/jouw gift van harte welkom!

Allen die daaraan hebben bijgedragen hartelijk dank.

Hoe adopteert u een orgelpijp of wilt u bijdragen aan de restauratie/onderhoud van het Mitterreither orgel van de Dorpskerk:

1. Voor adopteer een orgelpijp – vul onderstaand webformulier in met uw gegevens, vul ter controle van spam rechtsonder het resultaat van de rekensom in en verzend het formulier.
U ontvangt een factuur voor het overmaken van uw bijdrage.

2. Maak uw steun / gift ook over op de bankrekening van de Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge NL63 RBRB 0787 7012 70

3. Direct uw steun / gift via iDeal overmaken – klik hier

Alle donateurs ontvangen na ontvangst van hun adoptiebijdrage een gewaarmerkt cerfiticaat.

Alvast hartelijk dank voor uw / jouw steun.

Ja, ik adopteer een orgelpijp

7 + 9 =