ANBI

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Voor onze stichting is het RSIN nummer:  861003135
Dit nummer is onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking.

Actueel Anbi verslag: 
De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Er zijn geen personen in loondienst.

Stichting vrienden van De Dorpskerk Woubrugge ANBI financieel rapport 2020

2020 Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Beloningsbeleid:
De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Er zijn geen personen in loondienst.

Financiële verantwoording:
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  Het jaar 2020 is het eerste boekjaar van de stichting.